Kontrolno tijelo

U sastavu Veterinarske stanice Požega djeluje kontrolno tijelo akreditirano sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17 020. Kontrolno tijelo obavlja pojedine poslove službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla.

Djelatnici Kontrolnog tijela kontinuirano se educiraju i usavršavaju u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima i standardima čime se osigurava uspješna provedba veterinarskih pregleda, a time i zaštita zdravlja ljudi.