Contact Us

Adresa:

VETERINARSKA STANICA d.o.o. Požega
Eugena Podubskog 4
34000 Požega

Poslovni podaci:

OIB: 89312164882
MBS: 050003766

Poslovni račun: HR042360000110330441, Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital: 2.688.700,00 kn uplaćen u cijelosti
Društvo je upisano u Registar trgovačkog suda u Osijeku, stalne službe u Slavonskom Brodu.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Antonija Smojvir, direktor
Ivan Devčić, prokurist

Uprava društva:

Eugena Podubskog 4
34000 Požega

Tel: +385 34 211 602
Fax: +385 34 211 614
Email: uprava@veterinarska-pozega.hr